Thông báo mầm non tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 10.5.2020

HS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 2.5.2020

THÔNG BÁO HS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 04/4/2020

TIẾP TỤC CHO HS MN,TH,THCS TẠM NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT 29/3/2020

CV 669/BGDĐT-GDTC NGÀY 4/3/2020, NHỮNG VIỆC LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 tiếp tục tạm nghỉ học từ ngày 09 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020, ngày thứ Hai, 16 tháng 3 năm 2020 đi học trở lại.

THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020

CV 120/120/SGDĐT-CTTT V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

welcome mam non 1