Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020

Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2020 và chuẩn bị khai giảng năm học mới

Kế hoạch công tác tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, ma tuý…

Thông báo mầm non tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 10.5.2020

HS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 2.5.2020

THÔNG BÁO HS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 04/4/2020

TIẾP TỤC CHO HS MN,TH,THCS TẠM NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT 29/3/2020

CV 669/BGDĐT-GDTC NGÀY 4/3/2020, NHỮNG VIỆC LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

welcome mam non 1